Home Doop Doopgesprekken en Doop

Gebruikers menu

Secretariaat

Parochiecentrum
H. Cornelius
Kerkstraat 27
6021 CH Budel

E-mail:

info@corneliusparochiecranendonck.nl

Intenties: € 13,00 per intentie.

Graag tijdig aanleveren!

 

Pastoor Ton Sip
 0495 491215

Secretariaat
 0495 499204
E-mail:
info@corneliusparochiecranendonck.nl

Open op woensdag

van 9:00 tot 12:00 uur

 

Bankrek. nummers

H. Corneliusparochie: 

NL77RABO0109581024 Budel,

NL08RABO0109581490 Budel-schoot,

NL74RABO0109599896 Budel Dorplein,

NL90RABO0147901707 Soerendonk,

NL76RABO0130705993 Maarheeze.

 

 

 

 
Doopgesprekken en Doop

Aanstaande dopelingen ( voor Budel, Budel-Schoot/Dorplein, Maarheeze en Soerendonk ) kunt u aanmelden via het secretariaat, e-mail: •Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.•

Doopgesprekken ( voorafgaand aan de doop; vaak op dinsdagavonden om 19:30 uur op de pastorie  )

Dopen in de O.L.V. Visitatiekerk Budel (meestal op zondagen aansluitend aan de kerkdienst)

Dopen in de Kerk O.L.V. Visitatie en H. Antonius van Padua Budel-Schoot (aansluitend aan de maandelijkse eucharistieviering (= eerste zondag van de maand).

Dopen in de Kerk St. Gertrudis Maarheeze (aansluitend aan de zondagse eucharistieviering (gemiddeld eens per 2 weken).

Dopen in de kerk St.Jan Onthoofding Soerendonk (in overleg te plannen).

Voor het downloaden van het doopboekje:

 

 

Budel

op zondag
Op een aantal vooraf vastgestelde  zondagen door het jaar,  aansluitend aan de zondagsviering, zal er door de pastoor of pastor gedoopt wordt.
Ouders, die hun kindje willen laten dopen, kunnen zich wenden tot de pastorie. Hier ontvangen ze alle noodzakelijke informatie en een overzicht van de ingeplande data voor de doopvieringen en de doopgesprekken. In onze parochie streven wij ernaar dat mensen die willen deelnemen of die hun kind willen laten opnemen in de geloofsgemeenschap, dit doen op basis van een gefundeerde en bewuste keuze. Een keuze kan alleen maar dan een bewuste en juiste keuze zijn, als er een voorbereiding aan vooraf gaat. Deze voorbereiding wordt met betrekking tot de doop geboden in het doopgesprek.
Ons uitgangspunt is dan ook dat een kindje uitsluitend gedoopt kan worden, als de ouders hebben deelgenomen aan het doopgesprek.
Tijdens dit doopgesprek wordt door de pastoor met ouders van gedachten gewisseld over de betekenis van de doop, en de symbolen die hierbij gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld naamgeving, water, zout, licht …..
Ook worden op deze avond enkele praktische zaken rondom de gang van zaken in de doopviering besproken.
Voor het dopen wordt door de pastor een Jakobsschelp gebruikt, waarop de naam van de dopeling staat. Deze “eigen doopschelp” wordt, samen met het geboortekaartje, in onze kerk opgehangen. Eenmaal per jaar is er een doopdankfeestviering voor alle kinderen die in het afgelopen jaar gedoopt zijn. In deze doopdankfeestviering worden dan ook de doopschelpen uitgereikt.
WEBSITE
 
Vanaf 1 januari 2006 hebben we een elektronisch doopregister. Dat wil zeggen dat elke dopeling op de website wordt genoemd en dat tevens het geboortekaartje voor een ieder toegankelijk is. Hierbij kunnen tevens een foto worden opgenomen.
 
 
 
 

Afgelopen Periode

Eerste Communie 2022

Gefeliciteerd aan alle communicantjes met hun Eerste Heilige Communie in de O.L.V. Visitatiekerk te Budel

Klik hier Eerste Communie 2022

Vormsel 2021

Vormsel 2021

vormsel 2021-4620

vormsel 2021-4633

vormsel 2021-4638 2