Home Wereldkerk Het IPMC

Secretariaat

Parochiecentrum
H. Cornelius
Kerkstraat 27
6021 CH Budel

E-mail:

info@corneliusparochiecranendonck.nl

Intenties: € 13,00 per intentie.

Graag tijdig aanleveren!

 

Pastoor Ton Sip
 0495 491215

Secretariaat
 0495 499204
E-mail:
info@corneliusparochiecranendonck.nl

Open op woensdag

van 9:00 tot 12:00 uur

 

Bankrek. nummers

H. Corneliusparochie: 

NL77RABO0109581024 Budel,

NL08RABO0109581490 Budel-schoot,

NL74RABO0109599896 Budel Dorplein,

NL90RABO0147901707 Soerendonk,

NL76RABO0130705993 Maarheeze.

 

 

 

 
Het IPMC

Een parochieel missiecentrum is in de jaren 60 in de meeste parochies ontstaan op initiatief van Mgr. Bekkers en was in eerste opzet een thuisfront voor de missionarissen. Ook vanuit het Budelse hebben vele missionarissen decennialang onze missionaire opdracht gestalte gegeven met hun werk in de arme landen van deze wereld. Om voor deze mensen een thuisfront en ondersteuning te vormen hebben de vier Budelse parochies indertijd het interparochieel missiecentrum opgericht, het IPMC. Dit IPMC heeft jarenlang heel wat geld bijeengebracht voor de Budelse missionarissen.

Coördinator Ben Kursten

Email: •Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.•

Telefoonnummer:  0495-492798 

 

Interparochieel Missiecentrum

Een parochieel missiecentrum is in de jaren 60 in de meeste parochies ontstaan op initiatief van Mgr. Bekkers en was in eerste opzet een thuisfront voor de missionarissen. Ook vanuit het Budelse hebben vele missionarissen decennialang onze missionaire opdracht gestalte gegeven met hun werk in de arme landen van deze wereld. Om voor deze mensen een thuisfront en ondersteuning te vormen hebben de vier Budelse parochies indertijd het interparochieel missiecentrum opgericht, het IPMC. Dit IPMC heeft jarenlang heel wat geld bijeengebracht voor de Budelse missionarissen.oude spullen zijn vaak nog veel waard


Onze parochie kent een aantal vaste donateurs, die jaarlijks een vast bedrag betalen. Verder worden er regelmatig acties georganiseerd. De meest bekende zijn de kledingacties. Tweemaal per jaar werden de kleren huis aan huis opgehaald en verder kon men ze ook altijd bij de zusters afgeven. Later werd dat bij de zij-ingang van de kerk en tegenwoordig de bekende groene containers van de salvatoriaanse kledingsactie.
En ook nu komt er nog steeds een paar honderd euro via donateurs binnen en een paar duizend euro per jaar van de kleding in de containers. Dus u ziet uw niet meer gebruikte kleding is nog steeds veel waard en de totale opbrengst komt geheel ten goede aan projecten in de missie.

 

Dringend hulp nodig


Door ouderdom en ziekte zijn er geen Budelse missionarissen meer aan het werk in missielanden maar via hen worden nog wel alle inkomsten, van het missiecentrum, aan projecten in de missielanden besteed.
Zoals in het begin al gezegd is het IPMC in de jaren 60 opgericht als een thuisfront voor de missionarissen. De groep bestond uit een aantal familieleden van missionarissen en een aantal enthousiaste vrijwilligers met een hart voor de missie. De missionarissen zijn ouder geworden maar de leden van onze groep ook met het gevolg dat we dringend aanvulling nodig hebben.

Maar niet alleen aanvulling van mensen; door het wegvallen van onze missionarissen moeten we ons bezinnen over hoe wij de missionaire opdracht, als wezenlijk onderdeel van “kerkzijn”, vorm gaan geven. Wij willen dan ook heel graag in contact komen met mensen die mee willen denken en helpen om onze solidariteit met de wereldkerk gestalte te geven.

 

Afgelopen Periode

Eerste Communie 2022

Gefeliciteerd aan alle communicantjes met hun Eerste Heilige Communie in de O.L.V. Visitatiekerk te Budel

 

Klik hier Eerste Communie 2022

Vormsel 2021

Vormsel 2021

vormsel 2021-4620

vormsel 2021-4633

vormsel 2021-4638 2