Gebruikers menu

Secretariaat

Parochiecentrum
H. Cornelius
Kerkstraat 27
6021 CH Budel

Pastoor Ton Sip
 0495 491215


Secretariaat
0495 499204
e-mail:
info@
corneliusparochiecranendonck.nl

Open in juli en aug. op woensdag van 9:00 tot 12:00 uur

Koster: vacature 
0495-491215

 

Rek. Nummers: 

NL77RABO0109581024 Budel,

NL08RABO0109581490 Budel-schoot,

NL74RABO0109599896 Budel Dorplein,

NL90RABO0147901707 Soerendonk,

NL76RABO0130705993 Maarheeze.

 

 

 

 
Vormsel

Het vormsel is eigenlijk een (min of meer) logische voortzetting van hetgeen in het doopsel werd begonnen.


Bij het doopsel hebben de ouders ervoor gekozen hun kind te laten opnemen in de geloofsgemeenschap. Door te kiezen voor het vormsel bevestigt de jongere nu zelf dat hij/zij bij deze geloofsgemeenschap wil blijven horen. Deze keuze kan alleen dan een goede en bewuste keuze zijn, als er een gefundeerde voorbereiding aan vooraf gaat. De parochie helpt de jongeren bij de voorbereiding door middel van het vormselproject.

 

Het Vormsel wordt in 2020 toegediend in de O.L.V. Visitatiekerk te Budel voor alle kinderen uit groep 8 uit de Gemeente Cranendonck.

Voor algemene inlichtingen omtrent het Vormsel:
Secretariaat parochie
Telefoonnummer : 0495-499204

Eerste aanspreekpunt is Kris Rooijakkers
Telefoonnummer : 0495-493078

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen Periode