Home Onderhoud Kerk Tuingroep

Gebruikers menu

Secretariaat

Parochiecentrum
H. Cornelius
Kerkstraat 27
6021 CH Budel

Pastoor Ton Sip
 0495 491215


Secretariaat
0495 499204
e-mail:
info@
corneliusparochiecranendonck.nl

Koster: vacature 
0495-491215

Aangepaste openingstijden secretariaat:

Maandag van 9 tot 12 uur

Woensdag van 9 tot 12 uur

Vrijdag van 9 tot 12 uur

Rek. Nummers: 

NL77RABO0109581024 Budel,

NL08RABO0109581490 Budel-schoot,

 

NL74RABO0109599896 Budel Dorplein,

NL90RABO0147901707 Soerendonk,

NL76RABO0130705993 Maarheeze.

 

 

 

 
Tuingroep

Met vijven zijn ze , de Tuingroep van de pastorie. Iedere woensdagmorgen kunt U hen nl. zien: harkend, maaiend, schoffelend en alles wat er zo te pas komt bij het onderhoud van de pastorietuin.
Een heel klein beetje lijken ze dan op de werkers in de wijngaard des Heren. Bijna letterlijk voor een appel en een ei, maar ook voor een “goei tas koffie” zorgen ze ervoor, dat het” oog van het kerkvolk “ met welgevallen richting parochiecentrum De Goede Herder kan dwalen . Harrie Duisters (benjamin),   Theo v.d. Broek en Sjef Knapen en Wim de Laat en Cor Neijssen

 

 

 

Afgelopen Periode

Eerste Communie 2018 en het Vormsel
149
vormselmis 2018-0882