Home Overige activiteiten Actie kerkbalans

Gebruikers menu

Secretariaat

Parochiecentrum
H. Cornelius
Kerkstraat 27
6021 CH Budel

E-mail:

info@corneliusparochiecranendonck.nl

Intenties: € 13,00 per intentie.

Graag tijdig aanleveren!

 

Pastoor Ton Sip
 0495 491215

Secretariaat
 0495 499204
E-mail:
info@corneliusparochiecranendonck.nl

Open op woensdag

van 9:00 tot 12:00 uur

 

Bankrek. nummers

H. Corneliusparochie: 

NL77RABO0109581024 Budel,

NL08RABO0109581490 Budel-schoot,

NL74RABO0109599896 Budel Dorplein,

NL90RABO0147901707 Soerendonk,

NL76RABO0130705993 Maarheeze.

 

 

 

 
Actie kerkbalans

Een kerk is heel wat waard
Onder bovenstaand motto is onlangs de jaarlijkse Actie Kerkbalans gehouden. Als parochiegemeenschap vormen we samen een geloofsgemeenschap die we ook samen in stand houden. Onder andere financieel. Daarom vragen wij elk jaar uw aparte aandacht voor de actie Kerkbalans.

 

 Vitaliteit
De instandhouding van de parochie gaat niet alleen om het gebouw en de rekeningen die betaald moeten worden, maar gaat in de kern om de vitaliteit van de parochie. Vitaliteit die zich uit in pastorale arbeid, in activiteiten op het gebied van vorming en toerusting, in inspirerende en bemoedigende vieringen voor jong en oud, in dienstbare nabijheid in allerlei verbanden binnen en buiten de kerk.

“Een kerk is heel wat waard"
Kortom, het motto “Een kerk is heel wat waard”  wil een duidelijk appèl doen op de betrokkenheid van mensen bij de parochie (die voor hen heel wat waard wil zijn), en daarmee ook op de bereidheid om financieel het werk in de parochie te (blijven) dragen. Vanuit uw betrokkenheid met onze parochie vragen wij u om een verantwoorde financiële bijdrage voor een kerk die het waard is om ook in de toekomst kerk te kunnen zijn.

 

Afgelopen Periode

Vormsel 2021

Vormsel 2021

vormsel 2021-4620

vormsel 2021-4633

vormsel 2021-4638 2