Home Historie Kerk Op visite in de visitatie

Secretariaat

Parochiecentrum
H. Cornelius
Kerkstraat 27
6021 CH Budel

E-mail:

info@corneliusparochiecranendonck.nl

Intenties: € 13,00 per intentie.

Graag tijdig aanleveren!

 

Pastoor Ton Sip
 0495 491215

Secretariaat
 0495 499204
E-mail:
info@corneliusparochiecranendonck.nl

Open op woensdag

van 9:00 tot 12:00 uur

 

Bankrek. nummers

H. Corneliusparochie: 

NL77RABO0109581024 Budel,

NL08RABO0109581490 Budel-schoot,

NL74RABO0109599896 Budel Dorplein,

NL90RABO0147901707 Soerendonk,

NL76RABO0130705993 Maarheeze.

 

 

 

 
Op visite in de visitatie
De kerk van Budel is van een grandeur die eigenlijk in geen verhouding staat tot de armoede, die dorp en streek ten tijde van de oprichting kenmerkte. De kerk werd gebouwd van 1902 - 1904 en van 1910 - 1912, onder één architect, twee aannemers en twee bouwpastoors.

Een kerk van een dergelijke omvang wekt verbazing als men weet dat de bouw plaatsvond toen het dorp twee- à drieduizend inwoners telde. Ooit telde ze 1200 zitplaatsen, inclusief de kinderbanken. Het was de tijd van de massale kerkgang, geen avondmissen en parochianen die ten dele tweemaal naar de kerk gingen op zondag.

Het is een neo-gotische kerk. Geen originele stijl dus, want hij is gekopieerd van de gotiek- of ogiefstijl, welke in Europa floreerde van de 12e tot de 16e eeuw. Overigens wel een stijl die past bij de triomfalistische kerk- en geloofsopvatting van de eerste helft van deze eeuw. Als deze kerk eens kon spreken!

De kerk is zo degelijk gebouwd, dat ze letterlijk al eeuwen kan trotseren. U een goed bezoek aan onze "Maria-op-bezoek-kerk" toewensend.

Past. Johan Roes

(bron: Brochure "Op visite in de visitatie")

 

Afgelopen Periode

Eerste Communie 2022

Gefeliciteerd aan alle communicantjes met hun Eerste Heilige Communie in de O.L.V. Visitatiekerk te Budel

 

Klik hier Eerste Communie 2022

Vormsel 2021

Vormsel 2021

vormsel 2021-4620

vormsel 2021-4633

vormsel 2021-4638 2