Home Historie Kerk

Secretariaat

Parochiecentrum
H. Cornelius
Kerkstraat 27
6021 CH Budel

E-mail:

info@corneliusparochiecranendonck.nl

Intenties: € 13,00 per intentie.

Graag tijdig aanleveren!

 

Pastoor Ton Sip
 0495 491215

Secretariaat
 0495 499204
E-mail:
info@corneliusparochiecranendonck.nl

Open op woensdag

van 9:00 tot 12:00 uur

 

Bankrek. nummers

H. Corneliusparochie: 

NL77RABO0109581024 Budel,

NL08RABO0109581490 Budel-schoot,

NL74RABO0109599896 Budel Dorplein,

NL90RABO0147901707 Soerendonk,

NL76RABO0130705993 Maarheeze.

 

 

 

 
Historie kerk

 

Er zijn aanwijzingen dat reeds in de achtste eeuw na Christus in Budel een kerkje was. Een aantal keren in de historie zijn er zeer grote veranderingen doorgevoerd.

 

oudekerk 8e eeuw
Budel moet tussen 700 en 800 al een houten "missiekerkje" rijk zijn geweest. Vermoedelijk op de plaats van de huidige kerk. Het is niet bekend, hoe lang dit kerkje dienst heeft gedaan en welke vernieuwingen het heeft ondergaan.

 

1000
Een magisch jaar. Jaartallen krijgen vaak een magische betekenis, hoe onzinnig dit ook is. Tegen het jaar 1000 heerst de algemeen verspreide volksmening, dat de wereld zal vergaan. Hetgeen dus niet gebeurde. De fatale datum eenmaal gepasseerd, breekt in heel Europa een grote bouwdrift los. De kerken die men bouwde, werden opgetrokken in steen.

 

1100
Omstreeks het jaar 1100 bouwt Budel een eenvoudig stenen kerkje zonder toren, met kleine rondboog-raampjes. Eén rechthoekige beuk met uitspringend koor. Deze kerk vallend onder het Akener Maria-stift gaat ook Onze-Lieve-Vrouwekerk heten. Of "Visitatie" er al meteen of later aan is toegevoegd, is niet bekend.

 

1350

Het eenvoudige romaanse kerkje wordt vervangen door een gotisch gebouw met middenschip, twee zijbeuken en een brede lage toren met kleine spits. Dit gebouw zal met de nodige veranderingen en herstellingen bestaan tot 1910.

 

1504

Een bende Geldersen, die vanuit Roermond opereert, steekt de kerk in brand.

 

1522

Wederom wordt de kerk opgebouwd. Wat deze wederopbouw noodzakelijk maakte is onbekend.

 

1559

Het bisdom 's-Hertogenbosch (behorend tot het aartsbisdom Mechelen) wordt opgericht. De kerk wordt van private kerk een gewone parochiekerk.

 

1566

De beeldenstorm. Het interieur van de Budelse kerk wordt vernield en verbrand.

 

1589

De kerk wordt voorlopig hersteld.

 

1618

De kerk wordt definitief hersteld mede dankzij een gift van het kapittel van Aken. Dit Akener kapittel is overigens ruim 800 jaar lang in het bezit geweest van de kerkelijke tienden en inkomsten van Budel. Uit akten blijkt tevens dat Gastel in al die eeuwen parochieel tot Budel behoorde.

 

1648

De vrede van Munster: de kerk komt in handen van de hervormde gemeente. De parochianen van Budel en Gastel kerken dan deels bij de paters Minderbroeders in Weert, deels in Hamont en deels in de zogenaamde "Grenskerken" zoals bij "de Grashut" en in "het Weerderhuis".

 

1648

De vrede van Munster: de kerk komt in handen van de hervormde gemeente. De parochianen van Budel en Gastel kerken dan deels bij de paters Minderbroeders in Weert, deels in Hamont en deels in de zogenaamde "Grenskerken" zoals bij "de Grashut" en in "het Weerderhuis".

 

1798

Ten tijde van de Franse overheersing wordt de kerk teruggegeven aan de katholieken, die er echter nog niet in terugkeren tot op 9 november 1800 een wervelwind de grenskerk bij de Grashut doet instorten.

 

1800

De schuurkerk van Budel in de Nieuwstraat werd door een storm verwoest. De katholieken nemen na herstel de kerk weer in gebruik.

 

1853

Verbouwing aan de kerk, waarbij de torenspits verandert in een mooie peervormige gebogen spits.

 

1902-1904

Eerste fase van de bouw van de huidige kerk, de oude kerk blijft staan. Alleen de toren wordt gedeeltelijk afgebroken.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door de aannemer C. Mestrum (Venlo) onder verantwoordelijkheid van architect Caspar Fransen (Roermond) in opdracht van pastoor Th. van Bergen.

 

1910-1912

Tweede fase van de bouw van de huidige kerk.
zie ook waarom zo'n kerk

 

 

 

 

Afgelopen Periode

Eerste Communie 2022

Gefeliciteerd aan alle communicantjes met hun Eerste Heilige Communie in de O.L.V. Visitatiekerk te Budel

 

Klik hier Eerste Communie 2022

Vormsel 2021

Vormsel 2021

vormsel 2021-4620

vormsel 2021-4633

vormsel 2021-4638 2