Home Klokken luiden Klokken luiden Klokken luiden Budel

Secretariaat

Parochiecentrum
H. Cornelius
Kerkstraat 27
6021 CH Budel

E-mail:

info@corneliusparochiecranendonck.nl

Intenties: € 13,00 per intentie.

Graag tijdig aanleveren!

 

Pastoor Ton Sip
 0495 491215

Secretariaat
 0495 499204
E-mail:
info@corneliusparochiecranendonck.nl

Open op woensdag

van 9:00 tot 12:00 uur

 

Bankrek. nummers

H. Corneliusparochie: 

NL77RABO0109581024 Budel,

NL08RABO0109581490 Budel-schoot,

NL74RABO0109599896 Budel Dorplein,

NL90RABO0147901707 Soerendonk,

NL76RABO0130705993 Maarheeze.

 

 

 

 
Klokken luiden Budel

Klokken Budel

 

Revisie

Velen van u zullen al gemerkt hebben dat de klokken anders luiden, zowel de momenten waarop alsook het geluid van de klokken zijn veranderd. Dat komt omdat we de luidinstallatie in de toren vernieuwd hebben. Dat heeft te maken met de verouderde motoren en het veelvuldig uitvallen van de klokken.

De klokken

De klokken zelf zijn van na de WOII. Klokken hebben een naam en een stem. De naam is officieel als ze door de bisschop gewijd worden. Dat is met de huidige klokken ook gebeurd in 1950. Hun namen en hun stemgeluid zijn: 1946, Fides (geloof) Toon: Cis. Gewicht 597 kg met een klepel van 24 kg. Deze klok is een gift van dokter J. Visschers 1950, Spes (hoop) Toon: Fis. Gewicht 885 kg, met een klepel van 39 kg. 1950, Charitas (liefde) Toon: Dis. Gewicht 1332 kg. met een klepel van 56 kg.

De revisie was nodig zo bleek daar de klokken en de klepels in niet al te beste toestand verkeerden en er zelfs gevaar voor schade was. Daarnaast is nu alles geautomatiseerd, hetgeen betekent dat ook het angelus weer geluid wordt. Een traditie die in de omliggende kerkdorpen ook gebeurd.

 

Betekenis van angelusluiden

Het luiden van het angelus gebeurt op de kleine klok Fides om 8.00 uur, 12.00 uur en 18.00 uur. Driemaal drie wordt er geslagen hetgeen de gebeden aangeeft van het angelus:

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt,

En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria…

Zie de Dienstmaagd des Heren, Mij geschiede naar Uw woord. Wees gegroet, Maria…

En het Woord is vlees geworden; En Het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria…

 

Luidtraditie

Het luiden van het angelus in de ochtend, de middag en de avond herinnert ons aan drie grote gebedstijden van de laudes (ochtendgebed), het middaggebed en de vespers (avondgebed). Tegelijk is dat ook een verwijzing naar de loop van het menselijk leven, geboorte, leven en dood. De completen zijn de gebeden van de avondzegen met afsluitend gelui  om 20.15 uur.       
Dit avondklok luiden was vroeger in de steden het teken dat de stadspoort gesloten werd en voor de kloosters was dat de dagsluiting (completen) waarmee alle werk neergelegd werd.

 

Feest- en rouwluiden

Op de grote feestdagen en op de Christus- en Mariafeesten, apostelfeesten en de patroonsfeesten luidt het angelus met 3 klokken. Alle 3 de klokken luiden op zon - en feestdagen, bij doop, communie en vormsel en huwelijk en bij Heilig Hart aanbidding en Ziekencommunie op de eerste vrijdag van de maand om 12.00 uur. De middelste klok wordt gebruikt voor gewone diensten door de week en de twee grootste klokken luiden bij uitvaarten, het doodsluiden (bij overlijden van parochianen) om 17.00 op weekdagen en op Allerzielen 2 november. De grote klok luidt alleen bij grote rouw als rampen of bij het overlijden van de bisschop, de paus etc en op 4 mei met de dodenherdenking.

 

Resultaat

Het resultaat mag er zijn. Met nog geen twee dagen werk mede dankzij het voorwerk van vrijwilligers waar wij met name willen noemen de heren Harrie Duisters en Wim de Laat is de revisie voltooid. Van velen hebben we al de reactie dat het geluid veel helderder is en veel harmonischer.  Overduidelijk komt de klankkleur van deze zeer bijzondere klokken beter tot zijn recht. Hebt u interesse om ooit eens de toren te beklimmen of te bezichtigen dan is dat uiteraard mogelijk.

 

Afgelopen Periode

Eerste Communie 2022

Gefeliciteerd aan alle communicantjes met hun Eerste Heilige Communie in de O.L.V. Visitatiekerk te Budel

 

Klik hier Eerste Communie 2022

Vormsel 2021

Vormsel 2021

vormsel 2021-4620

vormsel 2021-4633

vormsel 2021-4638 2