Home

Gebruikers menu

Secretariaat

Parochiecentrum
"De Goede Herder"
Kerkstraat 27
6021 CH Budel

Pastoor Ton Sip
 0495 491215


Secretariaat
0495 499204
e-mail:
info@
corneliusparochiecranendonck.nl

Koster: vacature 
0495-491215

Aangepaste openingstijden secretariaat:

Maandag van 9 tot 12 uur

Woensdag van 9 tot 12 uur

Vrijdag van 9 tot 12 uur

 

 

 

 

 
Vastenaktie
vastenaktie

 

‘Households in distress’-programma in Mbala, Zambia

We nemen u dit jaar voor het Vastenactie project mee naar het uiterste noorden van Zambia, tegen de grens met Tanzania. Het is een straatarm gebied, een van de armste provincies van Zambia. Hier, in en om het stadje Mbala, is het campagneproject voor Vastenactie 2018: het HID-programma van de zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria.

Na de opkomst van de HIV- en aidspandemie waarbij in Zambia veel slachtoffers vielen, hebben de Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria in Mbala begin jaren ‘90 hun werkzaamheden verschoven. Hun ziekenhuis werd overgenomen door de overheid en de zusters hebben het Households In Distress (HID huishoudens in nood)-programma opgezet in 1991.

 

Het doel van het HID-programma is om de impact van HIV/aids te verminderen via voorlichting en goede gezondheidszorg en door mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien. De zusters zijn de enige grote religieuze hulporganisatie in deze regio die op het gebied van HIV en aids werken.

Binnen het HID-programma vallen: hulp aan weeskinderen en kwetsbare kinderen; opleiding en opvang van gehandicapte kinderen en volwassenen; armoedebestrijdingsprogramma’s en bewustwordingsprogramma’s. Concrete activiteiten zijn onder andere: lotgenotengroepen voor mensen met HIV/aids; een vrijwilligersnetwerk dat mensen bezoekt die te ziek zijn om naar de groepen te komen; lees- en schrijfgroepen voor mensen die analfabeet zijn; het weeshuis Sunsuntila; de Victor Braun-school voor gehandicapte kinderen en de workshops waar mensen een ambacht leren waarmee ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Geen eindeloos helpende hand, het project is er op gericht de mensen zo snel mogelijk op eigen benen te zetten zodat ze weer voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen. Daarmee geven ze talloze kinderen en volwassenen hun waardigheid terug.

  vasten 2

Meer informatie is te vinden op   http://www.vastenactie.nl/ In de week voor Pasen houden wij onze collecte. Heeft u de collectant gemist , uw bijdrage is altijd welkom op rek. NL21INGB0000005850 t.n.v. Vastenactie Den Haag m.v.v. Donatie Vastenactie

 

Geoffrey en Evelyn hebben hun kinderen verloren aan AIDS. Via het HID-project kunnen zij voor hun 5 kleinkinderen zorgen en hen naar school laten gaan. Helpt u ons anderen als hen te helpen?

Bezoek ook onze informatie avonden; Budel maandag 5 maart 20.00 uur op de pastorie
                                                                      Maarheeze woensdag 7 maart 20.00 uur in het parochiezaaltje!

 

 

Afgelopen Periode

Eerste Communie 2017
1 ecom 2017253  002