Home

Gebruikers menu

Secretariaat

Parochiecentrum
"De Goede Herder"
Kerkstraat 27
6021 CH Budel

Pastoor Ton Sip
 0495 491215


Secretariaat
0495 499204
e-mail:
info@
corneliusparochiecranendonck.nl

Koster: vacature 
0495-491215

Aangepaste openingstijden secretariaat:

Maandag van 9 tot 12 uur

Woensdag van 9 tot 12 uur

Vrijdag van 9 tot 12 uur

Rek. Nummers: 

NL77RABO0109581024 Budel,

NL08RABO0109581490 Budel-schoot,

 

NL74RABO0109599896 Budel Dorplein,

NL90RABO0147901707 Soerendonk,

NL76RABO0130705993 Maarheeze.

 

 

 

 
Inschrijfavonden Vormsel (voor alle kinderen van groep 8 uit de Gemeente Cranendonck)

 

 

De inschrijfavonden voor het Vormsel in 2019 zijn gepland op dinsdag 13 en woensdag 14 november 2018 van 19:00 tot 20:00 uur op de pastorie  aan de Kerkstraat 27 te Budel.

 

Beste ouders/verzorgers,

  

Hierbij willen wij u informeren dat opgeven voor het Vormsel 2019 weer mogelijk is.

 

Het Vormsel zal voor alle kinderen uit de Gemeente Cranendonck plaatsvinden op Tweede Pinksterdag, maandag 10 juni 2019, in de O.L.V. Visitatiekerk te Budel.

 

Misschien is het Vormsel voor u en uw kind helemaal niet van toepassing. Omdat bij ons echter niet bekend is welk (actief) geloof eenieder heeft, is deze brief gericht aan alle kinderen uit groep 8 en hun ouders/verzorgers.

 

Indien uw zoon/dochter gevormd wil worden, kunt u uw zoon/dochter aanmelden op de inschrijfavonden, die op dinsdag 13 en woensdag 14 november a.s. telkens van 19.00 tot 20.00 uur gehouden worden in de pastorie, Kerkstraat 27, Budel . Graag uw trouwboekje (of doopbewijs) meebrengen.

 

Als u kinderen kent die buiten Budel naar school gaan, maar waarschijnlijk toch bij ons met het Vormsel willen meedoen, zouden wij u willen vragen ons die namen en adressen door te geven of zo mogelijk die ouders/verzorgers te verwittigen, zodat ze contact met ons kunnen opnemen.

 

De kosten voor het Vormselproject en de daarbij behorende activiteiten, die door de parochie worden georganiseerd bedragen € 50,- (ongeacht of uw gezinsbijdrage betaalt).

Wij verzoeken u vriendelijk dit bedrag contant af te rekenen bij de inschrijving.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Namens de Werkgroep Vormsel

Kris Rooijakkers

 

 

 

Afgelopen Periode

Eerste Communie 2018 en het Vormsel
149
vormselmis 2018-0882