Home

Gebruikers menu

Secretariaat

Parochiecentrum
"De Goede Herder"
Kerkstraat 27
6021 CH Budel

Pastoor Ton Sip
 0495 491215


Secretariaat
0495 499204
e-mail:
info@
corneliusparochiecranendonck.nl

Koster: vacature 
0495-491215

Aangepaste openingstijden secretariaat:

Maandag van 9 tot 12 uur

Woensdag van 9 tot 12 uur

Vrijdag van 9 tot 12 uur

Rek. Nummers: 

NL77RABO0109581024 Budel,

NL08RABO0109581490 Budel-schoot,

 

NL74RABO0109599896 Budel Dorplein,

NL90RABO0147901707 Soerendonk,

NL76RABO0130705993 Maarheeze.

 

 

 

 
Inschrijfavonden Eerste Communie (alleen voor kinderen van de groepen 4 en 5 in Soerendonk en Maarheeze)

 

De inschrijfavonden voor de Eerste Communie in 2019 (alleen voor kinderen uit groepen 4 en 5 uit Soerendonk en Maarheeze) zijn gepland op dinsdag 13 en woensdag 14 november van 19:00 tot 20:00 uur op de pastorie aan de Kerkstraat 27 te Budel.

 

Graag uw trouwboekje of doopbewijs meebrengen.

De kosten voor het Eerste Communie project en de daarbij behorende activiteiten, die door de parochie worden georganiseerd bedragen € 50,- (ongeacht of uw gezinsbijdrage betaalt).

Wij verzoeken u vriendelijk dit bedrag contant af te rekenen bij de inschrijving.

 

Afgelopen Periode

Eerste Communie 2018 en het Vormsel
149
vormselmis 2018-0882