Home

Gebruikers menu

Secretariaat

Parochiecentrum
H. Cornelius
Kerkstraat 27
6021 CH Budel

Pastoor Ton Sip
 0495 491215


Secretariaat
0495 499204
e-mail:
info@
corneliusparochiecranendonck.nl

Koster: vacature 
0495-491215

Aangepaste openingstijden secretariaat:

Maandag van 9 tot 12 uur

Woensdag van 9 tot 12 uur

Vrijdag van 9 tot 12 uur

Rek. Nummers: 

NL77RABO0109581024 Budel,

NL08RABO0109581490 Budel-schoot,

 

NL74RABO0109599896 Budel Dorplein,

NL90RABO0147901707 Soerendonk,

NL76RABO0130705993 Maarheeze.

 

 

 

 
Stille Omgang 2019

De Stille Omgang 2019

 

De jaarlijkse Stille Omgang naar Amsterdam zal in 2019 plaatsvinden in de nacht van zaterdag 16 maart 2017 op zondag 17 maart 2019 Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2019 als intentie:                        
“Vreugde is het onmisbare teken van God”

 

Mgr. Dr. G. de Korte van den Bosch zal ons voorgaan in de Eucharistie en meelopen in de Stille-Omgang door Amsterdam.

Doordrongen van de spiritualiteit van Ignatius van Loyola, ervoer de Jezuïet Teilhard de Chardin vreugde wanneer hij in stilte zijn Geestelijke oefeningen deed. Hij ervoer dit als een werkelijk en onmisbaar teken van God. Ook de deelnemers van de Stille Omgang geven vaak aan dat het lopen in de Stilte en i n Gebed door het drukke Amsterdamse nachtleven een bijzondere en vreugdevolle ervaring is. Deze ervaring van spiritualiteit, maar ook de onderlinge verbondenheid om met zovelen samen te komen, is niet anders dan Vreugde. Wij hopen dat u in herdenking aan Het Mirakel van Amsterdam en met uw persoonlijke intenties de Stille Omgang ervaart in Vreugde van Gods aanwezigheid.

De reis naar Amsterdam wordt gemaakt met bussen, die op zaterdagavond vertrekken vanaf een groot aantal opstapplaatsen, uit Eindhoven en Cranendonck. De deelnemers vieren eerst samen de Eucharistie in de Krijtberg te Amsterdam, waarin Mgr. Dr.G. de Korte ons zal voorgaan in de Eucharistie samen met Pastoor J. Goris, geestelijk directeur van ons gezelschap en pastoor te Eindhoven Daarna gaan de deelnemers naar het Spui. Hier begint de Stille Omgang om ca. 02:00 uur, en duurt ongeveer drie kwartier. Omstreeks 03:00 uur is de terugreis voorzien, zodat de deelnemers rond zes uur weer thuis zijn.

De deelnamekosten bedragen € 14,00 per persoon. U kunt zich tot 10 maart a.s. opgeven bij de plaatselijke broedermeester.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan de Stille Omgang, dan kunt u informatie inwinnen bij
: Pieter Felten J.v.Schoonvorststraat 11 Budel tel : 0495-495423

: Marcel Lammers, Sint Jansweg 18 Soerendonk tel : 0495-593478

: Wil van Tuel, Wetsteen 23 Maarheeze Tel : 0495-593962

De Broedermeesters zullen na zondag 12 februari weer bij de leden langs komen.

Meer informatie:

Graag verwijzen wij ook naar de internetsite www.stille-omgang.nl. Op deze website vindt u alle informatie over het Mirakel, en de route van de Stille Omgang.

                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

Afgelopen Periode

Eerste Communie 2018 en het Vormsel
149
vormselmis 2018-0882