Home

Gebruikers menu

Secretariaat

Parochiecentrum
H. Cornelius
Kerkstraat 27
6021 CH Budel

Pastoor Ton Sip
 0495 491215


Secretariaat
0495 499204
e-mail:
info@
corneliusparochiecranendonck.nl

Koster: vacature 
0495-491215

Aangepaste openingstijden secretariaat:

Maandag van 9 tot 12 uur

Woensdag van 9 tot 12 uur

Vrijdag van 9 tot 12 uur

Rek. Nummers: 

NL77RABO0109581024 Budel,

NL08RABO0109581490 Budel-schoot,

 

NL74RABO0109599896 Budel Dorplein,

NL90RABO0147901707 Soerendonk,

NL76RABO0130705993 Maarheeze.

 

 

 

 
Ervaring Wereldjongerendagen 2019 in Panama

Ervaring Wereldjongerendagen 2019 in Panama       

panama 1


Hester van Beers

In januari organiseerde de Katholieke Kerk de Wereldjongerendagen (WJD) in Panama, waar honderdduizenden jongeren naartoe kwamen. Ook onze parochie was hierbij vertegenwoordigd.

Mijn naam is Hester van Beers en ik ben 23 jaar. Ik woon in Maarheeze en ben actief als lector in de Gertrudiskerk. Half januari vertrok ik, samen met een groep van ongeveer honderd Nederlandse jongeren, naar Panama. Deze reis is mede mogelijk gemaakt door onze parochianen, via uw giften en uw steun aan onze sponsoracties. Allereerst, namens alle deelnemers uit ons bisdom: van harte dank! We hebben u in gebed meegenomen op onze bedevaart.

 De WJD zijn een evenement dat om de twee of drie jaar georganiseerd wordt door de katholieke kerk en dat bezocht wordt door honderdduizenden tot miljoenen jongeren uit de hele wereld. Dit jaar koos de paus als locatie voor Panama, een land in Midden-Amerika dat een ontmoetingspunt vormt tussen Noord- en Zuid-Amerika. Ontmoeting stond dan ook centraal tijdens de twee weken die we daar hebben doorgebracht. Het thema van deze WJD was het antwoord van Maria op de boodschap van de engel: 'Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar Uw woord'. We gingen op bedevaart met Maria om te leren van haar dienstbaarheid en haar openheid voor de plannen van God. Als jongeren gingen we op zoek naar onze roeping, Gods plan voor ons leven.

De eerste week brachten de Nederlandse en Surinaamse pelgrims door in Soná, een dorp op zes uur reisafstand van Panama-Stad. Hier werden wij, na een heel lange reis, midden in de nacht verwelkomd door het hele dorp. We liepen de dorpskerk binnen onder luid applaus van de dorpsbewoners, met Panamese muziek en vuurwerk. Deze overweldigende gastvrijheid was de rode draad in de hele week. We verbleven bij gastgezinnen, die hun eigen bed afstonden om ons een plek te geven en waar vol liefde voor ons gekookt werd. We hebben genoeg kip met rijst gegeten voor de rest van ons leven! Iedere dag vierden we de Mis met Mgr. De Jong, hulpbisschop van Roermond, en met muzikale begeleiding van de lokale jongeren. De Mis wordt daar dansend en feestend gevierd. Het was mooi om te zien hoe vanzelfsprekend het geloof daar wordt beleefd. Naast de vieringen kregen we veel van de lokale cultuur te zien tijdens parades en dansvoorstellingen. Het afscheid aan het eind van de week viel zwaar bij de vele vrijwilligers en gastfamilies. Het dorp had een jaar naar deze week toegeleefd, maar onze groep moest verder reizen naar Panama-Stad om samen te komen met alle pelgrims uit 155 landen.

In de tweede week verbleven we in Las Mañanitas, een armere migrantenwijk aan de rand van Panama-Stad. In Soná en ook in Las Mañanitas werd ons duidelijk hoe weinig sommige mensen daar hebben, en hoe dankbaar en vreugdevol ze toch in het leven staan. Ook hier werden we hartelijk verwelkomd. We hadden dagelijks een druk programma: 's ochtends vierden we de Mis (nu ook met Mgr. Hendriks, hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam), daarna kregen we catechese van een van de bisschoppen en gingen we uiteen in 'streams' waarin we een bepaald onderwerp verder uitdiepten. Zelf heb ik gekozen voor de stream Theologie, waarin we dieper ingingen op Thomas van Aquino en zijn visie op de zaligsprekingen in de Bergrede.
In de middagen gingen we naar het centrum van de stad, dat volledig was overgenomen door pelgrims. Overal waar we keken, waren mensenmassa's met vlaggen van allerlei landen. Onze eigen vlag werd vaak voor de Franse vlag aangezien! Op woensdag arriveerde de Paus, die we van dichtbij zagen langsrijden in zijn pausmobiel. Tijdens de openingsviering, de Kruisweg, de avondwake en de slotmis gaf hij inspirerende preken waarin hij de waarde van jongeren in de kerk en de barmhartigheid van God benadrukte. De laatste dag liepen we met alle pelgrims in optocht naar het veld waar we op matjes overnachtten en waar 's ochtends de slotmis werd gevierd. Het was heel indrukwekkend om deze viering samen met een half miljoen andere katholieke jongeren mee te maken.

Het was een zware reis die fysiek en mentaal veel van ons gevraagd heeft, maar ook een reis vol inspirerende ervaringen. Als Nederlandse katholieke jongeren, die in onze eigen parochies vaak vrijwel de enige jongeren zijn, was het bemoedigend en hoopgevend om samen te komen met zoveel gelijkgestemden. We nemen deze ervaringen mee naar onze eigen parochies om hopelijk ook anderen te kunnen inspireren. Nogmaals dank voor uw bijdrage en gebed voor onze reis!

 

panama 1 panama 2 panama 3

 

 

 

 

 

 

Afgelopen Periode

Eerste Communie 2018 en het Vormsel
149
vormselmis 2018-0882