Home

Gebruikers menu

Secretariaat

Parochiecentrum
H. Cornelius
Kerkstraat 27
6021 CH Budel

Pastoor Ton Sip
 0495 491215


Secretariaat
0495 499204
e-mail:
info@
corneliusparochiecranendonck.nl

Open op woensdag van 9:00 tot 12:00 uur

Koster: vacature 
0495-491215

 

Rek. Nummers: 

NL77RABO0109581024 Budel,

NL08RABO0109581490 Budel-schoot,

NL74RABO0109599896 Budel Dorplein,

NL90RABO0147901707 Soerendonk,

NL76RABO0130705993 Maarheeze.

 

 

 

 
Nieuwe Corona-maatregelen

Met de landelijke aanscherping van de coronamaatregelen, blijft het gewoon mogelijk om de Heilige Mis te vieren en communie uit te reiken. Uiteraard zullen alle voorgeschreven hygiëne maatregelen nageleefd worden. De vieringen zullen plaatsvinden voor een maximum aantal toegestane bezoekers per viering, om de 1,5 meter afstand en de richtlijnen in acht te kunnen nemen. Kerkbezoekers dienen zich vóór deelname aan een viering te registreren, mede om teleurstellingen aan de kerkdeur vóór aanvang van de dienst te voorkomen. Tevens wordt verzocht aan elke kerkganger om een mondkapje te dragen bij binnenkomst van de kerk.

 

U kunt zich voor een kerkdienst in één van onze kerken registreren op woensdagen, telefonisch tussen 10.00 en 12.00 uur op onderstaande telefoonnummers:

-           Voor Budel en Budel-Schoot-Schoot op het secretariaat, tel. 0495-499204.

-           Voor Soerendonk bij Jac de Werdt, tel. 0495-591246.

-           Voor Maarheeze op het secretariaat, tel. 0495-591215.

Tot slot geldt ook voor het kerkbezoek de algemene maatregel dat u thuis dient te blijven als u luchtwegklachten (verkouden, hoesten, niezen, loopneus, keelpijn) of koorts heeft.

 

Afgelopen Periode