Home Organisatie Tarieven machtigingsformulier

Gebruikers menu

Secretariaat

Parochiecentrum
H. Cornelius
Kerkstraat 27
6021 CH Budel

Pastoor Ton Sip
 0495 491215


Secretariaat
0495 499204
e-mail:
info@
corneliusparochiecranendonck.nl

Open in juli en aug. op woensdag van 9:00 tot 12:00 uur

Koster: vacature 
0495-491215

 

Rek. Nummers: 

NL77RABO0109581024 Budel,

NL08RABO0109581490 Budel-schoot,

NL74RABO0109599896 Budel Dorplein,

NL90RABO0147901707 Soerendonk,

NL76RABO0130705993 Maarheeze.

 

 

 

 
machtigingsformulier •PDF• •Afdrukken• •E-mailadres•

Machtiging voor automatische incasso kerkelijke bijdrage. 

 

Hierbij verleent ondergetekende machtiging aan de parochie om de kerkelijke bijdrage van zijn/haar rekening af te schrijven.

Machtiging is geldig tot schriftelijke opzegging.

 

 

Naam  : _________________________________________

 

 

 

Adres:___________________________________________

 

 

 

Postcode : _______________________________________

 

 

Woonplaats :______________________________________

 

 

Tel._____________________________________________

 

 

Bankrekening : ____________________________________

 

Emailadres :______________________________________

 

 

 

Bijdrage per jaar : _______________

 

 

Betalingstermijn :  ◊ jaar  :  ◊ halfjaar   ◊ kwartaal

 

 

Datum ingang :_________________

 

 

 

Handtekening :____________________________________

 

Afgelopen Periode