Home Historie personalia

Gebruikers menu

Secretariaat

Parochiecentrum
H. Cornelius
Kerkstraat 27
6021 CH Budel

Pastoor Ton Sip
 0495 491215


Secretariaat
0495 499204
e-mail:
info@
corneliusparochiecranendonck.nl

Open op woensdag van 9:00 tot 12:00 uur

Koster: vacature 
0495-491215

 

Rek. Nummers: 

NL77RABO0109581024 Budel,

NL08RABO0109581490 Budel-schoot,

NL74RABO0109599896 Budel Dorplein,

NL90RABO0147901707 Soerendonk,

NL76RABO0130705993 Maarheeze.

 

 

 

 
Personalia
Verklarende woorden

Binnen het geloofsgebruik en ook binnen de architectuur worden veel voor de gewone mens ongebruikelijke woorden gebruikt. Deze lijst bevat een verklaring, gebaseerd op www.wikipedia.nl
De encyclopedie wikipedia is een internationaal project waarbij iedereen een bijdrage kan leveren

•Lees meer...•
 
Herders in onze parochie

Sinds 1900

 

Door de eeuwen heen zijn er vele pastoors en kapelaans in onze parochie actief geweest. In het boek van Winkelmolen (1960) is een opsomming gegeven op blz 328-331. We beperken ons in deze site door te beginnen bij de bouwpastoor (Th. van Bergen) van onze kerk. De gegevens na 1960 zijn aangeleverd door onze huidige pastoor Johan Roes. Zie herders Onze Lieve Vrouw Visitatie. Daarnaast heeft onze parochie ook een aantal geestelijken voortgebracht.

•Lees meer...•
 


Afgelopen Periode

Vormsel 2021

Vormsel 2021

vormsel 2021-4620

vormsel 2021-4633

vormsel 2021-4638 2